Vergelijk

Voor in de klas:

Vergelijk de Nederlandse top 40 van deze week met die van Frankrijk, of vergelijk het Nederlandse Voice of Holland met het Franse The Voice/la plus belle voix.

 

Zijn er veel overeenkomsten of verschillen? Welke taal komt het meest voor?

vergelijk