Concours profielwerk-stukken Frans 2019

In 2019 heeft de sectie Frans van Levende Talen een concours uitgeschreven voor het beste profielwerkstuk. Deze werkstukken moeten een relatie hebben met een Franstalig land en/of de Franse taal zelf. In het Frans geschreven werkstukken leveren bonuspunten op.
De jury heeft waardering voor het vele werk en de vaak aantrekkelijke presentaties van de uiteindelijke werkstukken. Behalve de leerlingen die het profielwerkstuk hebben geschreven gaat er ook lof uit naar hun docenten die de keuze voor een Frans onderwerp stimuleren en hun leerlingen begeleiden om er iets moois van te maken.
Uiteindelijk heeft de jury besloten om 2 prijzen toe te kennen. De eerste prijs voor vwo is toegekend aanPWS 2019 Culemborg Suzanne van der Linden van het Koningin Wilhelmina College in Culemborg voor haar werkstuk met de titel Haine, revanche et culpabilité - La critique dans les libelles français du 18ième siècle.
Voor havo heeft de jury een eervolle vermeldingen toekend aan Anelle Sollie, Julia Dullaart en Marouschka Nijland van ISG Arcus te Lelystad voor hun profielwerkstuk met de titel De invloed van bewegen op het leren van Franse woordjes.

Het juryrapport van 2019 staat hier.

 


Ook in schooljaar 2019-2020 organiseert het sectiebestuur Frans een profielwerkstukken-wedstrijd. Docenten die vinden dat een van hun leerlingen een bijzonder profielwerkstuk heeft geschreven kunnen dat opsturen naar een jury die elk jaar een winnaar voor havo en een voor vwo aanwijst. Voor de winnaars worden mooie prijzen beschikbaar gesteld.
Het profielwerkstuk dient betrekking te hebben op de francofone wereld. De Franse taal en/of cultuur dienen centraal te staan. Dat moet ook uit de gebruikte bronnen blijken.
Bij het complete profielwerkstuk schrijft de leerling een korte synopsis in het Frans en het werkstuk behoort ook voorzien te zijn van een inhoudsopgave en bronnenvermelding.
Om een idee te geven van mogelijke onderwerpen, verwijzen we graag naar deze pagina.

Het meesterschapsteam MVT heeft een website opgezet met suggesties voor het maken van een profielwerkstuk dat gerelateerd is aan een van de mvt in het Nederlandse onderwijs.

Een leerling kan een vergoeding krijgen van maximaal € 300,- voor een praktijkonderzoek in een Frans- en/of Duitstalig land of voor het opvragen van onderzoeks-materiaal. Hiervoor is in totaal maximaal € 3.000,- per jaar beschikbaar bij NUFFIC. Meer informatie staat hier.

Criteria: originaliteit van onderwerp en opzet, de onderzoeksmatige aanpak, de uitvoering, etc.
Een profielwerkstuk wordt door de docent op papier ingestuurd met een korte aanbeveling waarom dit werkstuk in aanmerking komt voor een prijs. Ook dient vermeld te worden welk cijfer voor het werkstuk is toegekend.
De inzendtermijn voor 2020 is 15 mei. Bekendmaking van de winnaar(s) : begin juni 2020. Op deze manier kan een overhandiging van de prijs tijdens de diploma-uitreiking plaatsvinden.
Adres:
Voorzitter van de PWS-wedstrijd Frans
Joseph Haydnlaan 49
3533 AB  UTRECHT

Eerdere winnaars

De eerste prijs voor havo ging in 2016 naar Cas Dashorst & Julian Meijer met de titel Marseille, la métropole du sud. PWS 2016 1

De eerste prijs voor vwo was voor Anne Winkel van het Isendoorn College te Warnsveld voor het werk met de titel Which criteria must a French children's book meet?
PWS 2015 Warnsveld

In 2014 ging voor het vwo één eerste prijs naarPWS 2014 VeenendaalAnna Raaijmakers en Charlotte van Beek van het Rembrandt College in Veenendaal, begeleid door hun docent Joost Hontelez (r).

PWS 2014 Leiden 15a

De andere prijs voor vwo was voor Charlotte Groenendijk, begeleid door haar docent Elise Bouman. Voor havo ging de prijs naar

PWS 2014 Venlo

Renske van den Bongarth en Benoit van den Brand van het Valuascollege in Venlo, begeleid door hun docent Marjo van Soest.