Frans in het hbo: passeport pour le monde
Meer dan 200 miljoen mensen in alle werelddelen spreken Frans. Na Engels is Frans de meest geleerde vreemde taal. Met Frans heb je dus je paspoort tot grote delen van de wereld al op zak...

Waarom Frans?
Door Frans te leren vergroot je je kansen op de (internationale) arbeidsmarkt. Je hebt niet alleen toegang tot bedrijven in Frankrijk maar ook in andere Franstalige landen, zoals België, Canada, Zwitserland en grote delen van het Afrikaanse continent. Frankrijk behoort tot de grootste handelsmachten ter wereld. Na Duitsland en het gedeeltelijk Franstalige België is Frankrijk onze derde handelspartner.
Het bedrijfsleven onderstreept het belang van een goede beheersing van het Frans regelmatig. In haar jaarlijkse rapportages zegt de Fenedex, de organisatie van exporterende/internationaal opererende bedrijven in Nederland, "dat onvoldoende talenkennis (meer dan alleen Engels)" steeds weer als een knelpunt voor de Nederlandse export wordt ervaren."

Hbo-opleidingen met Frans
Bij verschillende hbo-studies die gericht zijn op het bedrijfsleven leren studenten de Franse taal. Bijvoorbeeld bij de opleiding Logistiek & Economie en bij International Business and Languages (IBL). Denk ook aan de HEBO (hogere economische beroepsopleiding), ook wel European Studies genoemd, en de opleiding voor vertaler en/of tolk Frans.

Voor meer informatie kun je terecht bij de volgende hbo-instellingen:

Fontys Hogescholen
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool van Utrecht
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Windesheim
Avans Hogeschool
Saxion
Stenden Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
Tio
NHTV
Hogeschool Zuyd
HBO Nederland

De hebo-opleiding wordt aangeboden door :
Hogeschool Zuyd
Haagse Hogeschool
NHL Hogeschool
Nederlands Talen Instituut (NTI)

Kijk voor meer informatie over vertaalopleidingen bij :
Hogeschool West-Nederland voor Vertaler en Tolk
ITV, Hogeschool voor tolken en vertalen
Vertaalacademie Maastricht

Waarom Frans in het hbo?
Met een goede kennis van het Frans kun je interessante stageplaatsen bemachtigen binnen het bedrijfsleven en bij internationale organisaties waar Frans een van de werktalen is, zoals de Europese Unie, het Internationaal Olympisch Comité of het Internationaal Strafhof in Den Haag. Informatie daarover is hier en hier te vinden.

Frankrijk en Nederland onderhouden intensieve culturele contacten.
Het Frans is de internationale voertaal in de gastronomie, mode, theater, beeldende kunst, dans en architectuur. Als je Frans spreekt, kun je gemakkelijker communiceren met collega's uit deze sectoren. Dat is ook de reden dat je bij HBO-opleidingen die bijvoorbeeld gericht zijn op horeca en toerisme Frans krijgt aangeboden. Frankrijk is immers wereldwijd het land dat jaarlijks de meeste toeristen trekt!

Als hbo-student kun je je Curriculum Vitae verrijken met een internationaal diploma Frans, door deel te nemen aan de Franse DELF- of DALF-examens op de niveaus A1 t/m C2. Informatie daarover staat hier. Een B2-certificaat verschaft je toegang tot hoger onderwijs aan Franstalige instellingen!
Kortom, door nu Frans te leren, steek je straks boven anderen uit, als je gaat solliciteren.


Een baan in het onderwijs
Voor velen is en blijft Frans op de eerste plaats een schoolvak. Als je hart bij het onderwijs ligt, kun je aan verschillende hbo-scholen een lerarenopleiding Frans volgen op bachelor- of masterniveau. De vierjarige bachelor leidt je op voor het tweedegraads gebied (vmbo, onderbouw havo, vwo en mbo). De masteropleiding duurt 2 of 3 jaar en levert eerstegraads docenten Frans af (bovenbouw havo en vwo). Zowel de bachelor als de master kun je in deeltijd volgen. Ideaal als je werk en studie wilt combineren!


Klik op onderstaande links voor meer informatie over de lerarenopleidingen in het hbo:
Fontys Hogescholen
Hogeschool Inholland
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool van Utrecht
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

De masteropleiding Frans kun je volgen aan Fontys Hogescholen, de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam.

Met Frans stijg je op tot grote hoogte !

Citaat

Maar er zijn meer redenen om de Franse taal te willen leren. In een snel mondialiserende wereld wordt communicatie tussen mensen en groepen gemakkelijker naarmate men beter in staat is om kritisch naar zichzelf te kijken en zich in de plaats van de ander te stellen. 'Cultural awareness' heet dit fenomeen, en taal speelt daarbij een belangrijke rol.

 

"Veeltaligheid brengt een bijzondere wijsheid met zich mee en dat is de kracht van Europa. Wie nooit gedwongen wordt de wereld te bekijken door de bril van een andere taal, zal de beperkingen van zijn visie moeilijker inzien. Waar de taal niet meer vervreemdt, wordt het eigen wereldbeeld het enige natuurlijke." (Ger Groot, NRC 24-10-2009).

 

 

Dit is een inzicht dat Montesquieu in de 17de eeuw ertoe verleidde 'Les lettres persanes' te publiceren (in Amsterdam!). In deze briefroman vertellen twee Perzen die tijdelijk in Frankrijk verblijven aan de thuisblijvers wat ze allemaal meemaken in dat wonderlijke land.