Frankrijk en het Frans hebben veel invloed uitgeoefend op de Nederlandse taal en op veel aspecten van de Nederlandse cultuur, zoals rechtspraak, architectuur, muziek en beeldende kunst. Klik hier voor meer informatie.

Franse cultuur van nu

Hedendaagse uitingen van Franse kunst en cultuur die in Nederland kunnen worden genoten, worden vermeld in de rubriek Uit met Frans.