In Memoriam Berrie de Zeeuw

Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. (Victor Hugo)


Met onbeschrijfelijke droefheid laten Berrie 1wij u weten dat Berrie de Zeeuw, onze penningmeester, plotseling is overleden.
Met hem is een bevlogen docent en een onvermoeibaar voorvechter van het onderwijs in de Franse taal heengegaan.
Wij zullen hem ontzettend gaan missen. Wij wensen zijn familie, collega’s en vrienden heel veel sterkte met het verwerken van dit onuitsprekelijk verdriet.


img waarom lid worden kol4 1
Het sectiebestuur Frans van Levende Talen.

Wij sluiten ons aan bij het condoleanceregister dat zijn school voor hem geopend heeft. U vindt dat register hier.

De familie van Berrie heeft in de rouwkaart gezet dat zij in plaats van bloemen liever een vrijwillige bijdrage aan de sectie Frans van Levende Talen ziet.
Het rekeningnummer van de sectie is NL94 INGB 0008 0770 70 t.n.v. Sectie Frans van de Ver V Leraren in Levende Talen.

Congres Frans 2024
LogoCongresFrans2024Het volgende Congres Frans zal plaatsvinden op 7 en 8 maart 2024 in de buurt van Amsterdam. De organisatie van het congres zoekt workshopgevers. De voorwaarden en termijnen kunt u lezen in dit pdf-document.

 

Frans kiezen in de bovenbouw: powerpoint
Op verschillende scholen in Nederland moeten leerlingen tegenwoordig al vrij vroeg een profielkeuze maken. Zo zijn er scholen waar in december wordt begonnen met vakvoorlichting en waar leerlingen al in januari of februari een voorlopige profielkeuze moeten maken. Onze ervaring wijst uit dat leerlingen die eenmaal een keuze hebben gemaakt, niet meer afstappen van deze keuze. Daarom is het van belang om op tijd te beginnen met vakvoorlichting Frans. De sectie Frans van Levende Talen heeft onlangs een Powerpointpresentatie gemaakt bij het boekje 'Frans kiezen in de bovenbouw'. Deze is, in gezipte vorm, te vinden op de pagina waar alle voorlichtingsmateriaal staat: klik hier.

Het economisch belang van het Frans
Regelmatig publiceren wij een actuele versie van het artikel Talen en hun economisch belang. De nieuwste versie is hier te vinden.

Concours interscolaire 2022-2023
De nieuwe opdracht voor het Concours interscolaire is bekend. Dit is een lekkere opdracht. Kijk hier voor meer informatie.

Prix du jeune lecteur 2022-2023
Auteur en titel van de 15e editie zijn bekend. Lees hier verder.

Profielwerkstukkenwedstrijd 2021-2022
De winnaars van deze editie zijn bekend. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Vacature bestuursleden SBF
Het sectiebestuur Frans zoekt leden van Levende Talen die willen toetreden tot het bestuur. Kijk voor alle informatie in dit pdf-document.

Literatuur in de krant
De Volkskrant
gaf een leuk overzicht van vertaalde Franse werken die in 2022 uitgegeven zullen worden, leesvoer voor docenten dus. Klik hier voor het artikel.
Iets vergelijkbaars stond in NRC. Kijk hier voor een pdf-bestand van dat artikel.

Docentengids Frans editie 2022
De docentengids Frans is het onmisbare handboek voor iedere docent die dit vak geeft. De vernieuwde editie van 2022 kan hier als pdf-file worden gedownload.

Motie Van Meenen
Op 20 april 2021 is met 146 stemmen vóór - alleen Ja21 was tegen - in de Tweede Kamer onderstaande motie aangenomen die herziening van het centraal examen Nederlands en dat van de moderne vreemde talen buiten het lange proces van curriculum.nu plaatst.
Dat is voor Levende Talen belangrijk nieuws, want die vereniging maakt zich al lange tijd zorgen over de centrale examens in het voortgezet onderwijs.

MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN
Voorgesteld 13 april 2021
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er al vele jaren kritiek is op de centrale examens Nederlands en moderne vreemde talen; van mening dat de herziening van deze centrale examens niet gekoppeld moet zijn aan de vernieuwing van het curriculum en dat vaart gemaakt moet worden met dit proces; verzoekt de regering, de centrale examens Nederlands en moderne vreemde talen in overleg met in ieder geval de Vereniging van Leraren in Levende Talen, de Raad voor de Neerlandistiek en het Meesterschapsteam Nederlands te hernieuwen en dit los te behandelen van de curriculum-herziening, en gaat over tot de orde van de dag.

Brief van Minister van OCW aan Tweede Kamer
Op de in het hieronder staande artikel genoemde brief van SBF aan de Minister en na het onderzoek en de aanbeveling van het CvTE omtrent de centrale havo-examens heeft de Minister gereageerd met een kamerbrief waaruit we de voor docenten Frans belangrijkste fragmenten hebben geciteerd in een pdf-bestand. Lees deze anderhalve pagina!

Brief van Sectiebestuur Frans aan Minister van OCW
Als bijdrage aan de politieke discussie over de (te) moeilijke centrale havo-examens Frans en Duits van de afgelopen jaren heeft het SBF een brief gestuurd naar de minister van OCW met voorstellen voor de verbetering van de examens Frans. De tekst van deze brief vindt u hier. De uitkomsten van het eraan voorafgaande onderzoek door het SBF vindt u hier.

Manifest Buurtalen: geef Frans en Duits de ruimte!

Buurtalen met achtergrondOp 31 januari 2018 lanceerde de Visiegroep Buurtalenhet manifest: ‘Geef Frans en Duits de ruimte in het onderwijs!’ dat oproept tot versterking van de positie van de buurtalen in het Nederlandse onderwijs. Het manifest werd gepubliceerd op www.buurtaalonderwijs.nl
De Visiegroep Buurtalen constateert dat de kennis van onze buurtalen Duits en Frans sterk achteruitgaat. De aandacht voor Duits en Frans neemt in het voortgezet onderwijs razendsnel af. In het vmbo is Frans gemarginaliseerd; het Duits verdwijnt ook steeds meer. In het havo en vwo staan de aantallen lesuren voor beide vakken zwaar onder druk. Het huidige eindexamen toetst kennis van de buurtalen Frans en Duits daarbij onvoldoende.
Het manifest vraagt om sterke sturing van overheidswege om de positie van de buurtalen Duits en Frans terug te winnen en te bewaken; een accent binnen het nieuwe curriculum op communicatieve en interculturele vaardigheden; een herziening van de eindexamens en de kans voor iedere leerling, ook in het vmbo, om eindexamen te kunnen doen in Frans en Duits; een passende eigen leerlijn voor de buurtalen in het vmbo; een vakinhoudelijke versterking van de hbo- en wo-opleidingen Frans en Duits; en een landelijke promotiecampagne die leerlingen en studenten stimuleert om talen te leren.
Wij roepen iedereen op dit manifest te
lezen en steun te betuigen. Daarnaast vragen wij u om dit manifest zoveel mogelijk te delen met uw collega’s, schooldirectie en ouders van leerlingen, maar ook met uw kennissen en via social media. Vergeet niet het lokale bedrijfsleven en de culturele sector ook op de hoogte te stellen. Samen staan we sterk!
De visiegroep buurtalen doet hier verslag van wat in 2018 is ondernomen.

Daarom Frans!
Het vak Frans is de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws geweest. Op deze site is een pagina aangemaakt waarop de meest recente artikelen te vinden zijn die handelen over de positie van het moderne vreemde talen onderwijs en met name die van het Frans.

NubeterFrans

De website NuBeterFrans bestaat nu 5 jaar en heeft + 24.800 actieve deelnemers! Deelnemen is gratis en het biedt leerlingen elke dag een leuk momentje om hun Frans te verbeteren!
Schrijf uzelf en uw klas vandaag nog individueel of als groep in op deze pagina en leer met plezier!

Advies lessentabel Frans
Het sectiebestuur Frans van Levende Talen heeft een advies lessentabel uitgebracht voor het vak Frans in het voortgezet onderwijs.

Nieuwsbrief - Facebook
Kijk hier hoe je je kunt abonneren op de gratis Nieuwsbrief Frans. Je kunt ons nu ook volgen op Facebook.

Argumenten om Frans te kiezen
Op de pagina Downloads is materiaal te vinden om leerlingen ervan te overtuigen Frans te kiezen in hun examenpakket. Daar staan een poster, een flyer, een lespakket en de economische argumenten voor de keuze van Frans.

Waarom deze site?

Welkom op franszelfsprekend.nl! De site die het belang van het Frans aantoont.

 

Waarom zou je als scholier of student voor Frans kiezen? Wat is de meerwaarde van het Frans voor mensen die al werken?

 

Kijk en luister naar de interviews met Nederlanders die vertellen hoe belangrijk het Frans voor ze is. Frans is makkelijker en dichterbij dan je zou denken. Ben je overtuigd en wil je verder?

 

Kijk dan hoe en waar je aan de slag kunt om je Frans te verbeteren. Voor 'l'art de vivre à la française' maar ook voor 'faire des affaires' in één van de vele Franstalige landen.

 

Un jour vous direz: "Oui, je parle français aussi!"